screenshot

WhatsApp may soon let you block chat screenshots

WhatsApp may soon let you block chat screenshots

WhatsApp Working on Feature to Block Screenshots, Adds New Doodle Feature in Beta
WhatsApp is said to be working on a feature where you