embassy

Philippine Embassy sa Qatar Nakilahok sa One Million Tree-Planting Campaign ng MME

Philippine Embassy sa Qatar Nakilahok sa One Million Tree-Planting Campaign ng MME

Ang Ministry of Municipality and Environment (MME) ay naglunsad ng tree planting event alinsunod sa adhikain nitong makapagtanim ng isang milyong