Qatar OFWs

Pahayag ng mga OFW sa Qatar tungkol sa ipinapatupad na pagsusuot ng face masks at safety measures kontra pandemya

Pahayag ng mga OFW sa Qatar tungkol sa ipinapatupad na pagsusuot ng face masks at safety measures kontra pandemya

Mahigpit na ipinatutupad ngayon sa Qatar ang sapilitang pagsusuot ng safety face masks bilang isang direktibo nito sa pagsugo ng kumakalat na