Balitang OFW: Pangulong Duterte may mensahe sa Linggo ng Pagkabuhay

  • 6 months   ago

Para sa mga Overseas Filipino Worker sa Qatar (OFW) na sa kasalukuyan ay sumusunod sa social distancing at nasa kanilang pamamahay, mayroong mensaheng nais ipahatid ang Pangulong Duterte sa buong Filipino community saan man sa mundo.

Nawa'y ang mensaheng ito ay makarating sa inyo samantalang kayo ay nagnilaynilay sa Linggo ng Pagkabuhay sa kabila ng unos na ating dinaranas sa kasagsagan ng coronavirus (Covid-19).

 

 

 

Narito ang mensahe ni President Duterte na ibinahagi ng pamahalaan sa social media:

As we face adversities, there is always hope of better and new beginnings. In this time of renewal, we are reminded of the grace that comes from selfless love that is able to transcend diverse cultures, faiths, backgrounds and even circumstances.

May this occasion fill us with gladness and enable us to find solace and strength in the narrative of the Resurrection. I trust that its message of forgiveness will inspire us to live our days with gratitude and humility, with further acts of kindness and charity to our families, friends, and to those who are most in need.

Let this day bring us all profound happiness and purpose as we join hands in shaping a better and brighter future for the entire nation.

Comments