Balitang OFW: Narito ang mga dapat gawin upang makuha ang inyong Covid-19 cash assistance

  • 2 months   ago

Maaari nang makuha ang inyong cash assistance mula sa programang DOLE-AKAP for OFWs..

Kung ikaw ay isa sa mga Overseas Filipino Worker (OFW) na nawalan ng income o trabaho sa Qatar dulot ng Coronavirus (Covid-19) pandemic ang government financial assistance ay makakatulong sa iyo. 

Ang DOLE-AKAP for OFWs ay ang suportang binibigay ng Department of Labor and Employment at Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) na ang layunin ay maipamahagi ang financial assistance para sa mga displaced lanbased at seabased Filipino workers na apektado sa Covid-19 outbreak.

Sino ang covered ng DOLE-AKAP?

Landbased o seabased workers na:

  • documented o regular - ibig sabihin nito, na process or naverify ng POEA o POLO ang employment contract ng worker
  • o dating documented worker na naging undocumented worker (i.e. dating na-process ng POEA o POLO ang contract of employment ngunit hindi nakapagpaverify uli ng kontrata nang pagpalit ng trabaho; overstaying/expired working visa)
  • o undocumented worker na gumawa ng aksyon para i-regularize ang kanilang contract of employment/status
  • o undocumented worker na active OWWA member sa oras ng pag-apply sa DOLE-AKAP Program

Sino ang qualified na mag-apply sa DOLE-AKAP?

  • Dapat nawalan ng trabaho dahil sa lockdown, community quarantine o pagkakasakit ng Covid-19
  • Dapat nasa jobsite o nasa Pilipinas bilang Balik-Manggagawa at hindi nakabalik sa jobsite dail sa Covid-19, o narepatriate sa Pilipinas dahil sa Covid-19
  • Dapat hindi nakatanggap ng sweldo o financial support mula sa employer, o hindi qualified na makatanggap sa ilalim ng alinmang social welfare program covering general unemployment at/o ibang social welfare program ng bansang pinagtratrabahuan dahil sa Covid-19

Narito ang ilang hakbang na dapat sundin upang makuha ang inyong cash assistance mula sa DOLE-AKAP program:

1. Magdownload ng form mula sa link na ito.  Kompletuhin ang form at i-upload sa website ng Philippine Overseas Labor Office (POLO), kasama ang:

- kopya ng iyong passport

- dokumentong nagpapatunay ng iyong overseas employment (katulad ng valid POLO-verified overseas employment contract, OEC copy, Residence I.D.s visa/re-entry visa, o permit ng iyong pananatili sa Qatar;

- pruweba ng iyong kawalan ng trabaho dulot ng Covid-19

Para sa mga OFW na walang dokumentong maibigay sa hindi sinasadyang pagkakataon, magsubmit ng katunayan na ikaw ay konektado sa isang ongoing case (halimbawa ay case reference number, case endorsement stamped by POLO).

2. Pagkatapos mag-upload ng mga dokumentong nabanggit, ang mga ito ay evaluate ng POLO Qatar sa loob ng limang araw at ikaw ay makakatanggap ng notification sa status ng iyong application.

3. Pagkatapos maaprobahan, ibibigay sa iyo ang USD200 (PHP10,000) cash assistance sa pamamagitan ng bank transfer o money remittance.

Pinapaalala sa lahat ng OFW applicants na mag-submit ng mga dokumento o requirements online at HINDI direktang magtungo sa POLO office para kunin ang cash assistance upang mapigilan ang overcrowding, mapanatili ang social distancing at maiwasan ang pagkalat ng virus.

Lahat ng applications at mga katanungan na personal na sasadyain ng mga OFW sa POLO office ay hindi tatanggapin. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa financial assistance program, maaaring tumawag sa 77351829 o mag-email sa poloqatarCOVIDassistance@gmail.com.

 

 

 

Narito ang original na English instructions na ipinahayag ng POLO Qatar sa kanilang opisyal na website:

APPLICATION PROCEDURE FOR OFWS ON-SITE

1. OFWs shall submit (download, fill-up and upload) the following through the Philippine Overseas Labor Office (POLO) website www.polodoha.com.ph:

i. Accomplished Application Form for Special Cash Assistance downloadable from the POLO website to be filled up, scanned and uploaded together with the following -

ii. Copy of Passport or Travel Document;

iii. Proof of overseas employment i.e. valid POLO-verified overseas employment contract, OEC copy, Residence I.D.s visa/re-entry visa, among others or permit to stay in the receiving country;

iv. Proof of loss of employment on account of COVID19; and

v. For OFWs who became undocumented through no fault of their own, proof that the OFW is currently involved in an ongoing case (e.g. case reference number, case endorsement stamped by POLO, among others).

2. After submission of complete documents, POLO Qatar shall evaluate application within 5 working days and notify OFWs in the status of his/her application within 5 working days.

3. If approved, the concerned POLO shall release the USD200.00 through bank transfer/money remittance.

OFW applicants are further advised to submit documentary requirements on-line and NOT visit the POLO office for cash assistance applications to avoid overcrowding, to maintain social distancing and to prevent further spread of the virus".

Applications or inquiries being submitted/presented by OFWs personally or directly at the POLO Office will not be accepted/entertained. For more inquiries related to the financial assistance program, please call mobile numbers 77351829 or email at poloqatarCOVIDassistance@gmail.com.

Comments