• PAJERO V6 GLS
 • PAJERO V6 GLS

  • 3 months   ago
  • Rp
  • Advertised

  Qar61,000

  Mitsubishi   51,000 km

  Model : PAJERO-V6 GLS  Model Year : 2015 

 • PAJERO GLS V6
 • PAJERO GLS V6

  • 3 months   ago
  • Pilla
  • Advertised

  Qar61,000

  Mitsubishi   51,000 km

  Model : Pajero V 6 -GLS  Model Year : 2015